تقویم آموزشی برگزاری ورکشاپ ها

نام مستر:
سعیده نیک مهر
نام ورکشاپ:
ریموو تاتو
مکان برگزاری:
تهران - جردن
تاریخ برگزاری:
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲