دستورالعمل ارتقاء درجه عضويت ها

لول های آکادمی ویتاهیل

فاصله زمانی برای ارتقاء درجه عضویت

1

Student- Artist

2

Artist-Technician

3

Technician-VIP Technician

4

VIP Technician-Master

شرایط ارتقاء درجه عضویت

  • از Student به Artist:

۲ هیلد ابرو به صورتی که تغییر رنگ محسوسی داشته باشد و پوست کاملا سالم باشد.

  • از Artist به Technician:

۳ هیلد ابرو به صورتی که ابرو کامل پاک شود و یک هیلد از خط چشم که نسبتا کامل پاک شده باشد.

  • از Technician به VIP Technician:

۳ هیلد ابرو به صورتی که ابرو کامل پاک شود و ۲ هیلد از خط چشم و یک هیلد از خط لب.

  • از VIP Technician به Master:

ضبط و ارائه یک ویدیو از صفر تا صد ریمو خط چشم، خط لب و ابرو با محلول های ریموور اسیدی و قلیایی ویتاهیل همراه با توضیح کوتاهی از نحوه انجام کار، 5 بار دستیاری در ورکشاپ های Master ها، آموزش ماهیانه حداقل 6 هنرجو و یا 18 هنرجو در یک فصل (سه ماه) به همراه کیت و لوگو و مدرک ویتاهیل، پرداخت 20 درصد از هزینه آموزش به همراه هزینه کیت ریموور به آکادمی

قوانین مهم برای ارتقاء

برای ارتقاء عضویت، پیج های کاری هر هنرجو توسط آکادمی و Master ها بررسی می شود. فعالیت باید بصورت مستمر بوده و پست ها و استوری ها حتما با لوگوی آکادمی ویتاهیل گذاشته شوند. همچنین بصورت روزانه حداقل یک استوری از ویتاهیل در پیج قرار داده شود. (با لوگوی ویتاهیل و تگ کردن پیج آکادمی)