ریموو تاتو بدن

محلول های ریموور قابلیت از بین بردن تمامی پیگمنت های رنگی که به پوست وارد شده اند را دارند، که این موضوع شامل پاک کردن تاتوهای بدن هم میشود .

پاک کردن تاتوی بدن تکنیک مخصوص خود را دارد به طوری که باید از طرح کامل، تکه های کوچکی را که از هم فاصله دارند در نظر گرفته و عملیات ریموو فقط روی آن قسمت انجام شود، و در جلسه بعدی قسمت هایی که پاک نشده اند را ریموو کرده، به این ترتیب تاتو در تعداد جلسات محدودی کاملا پاک میشود . درست است که از محلول های ریموور میتوان برای پاک کردن تاتوی بدن استفاده کرد ، اما با این حال پیشنهاد میشود که از این محلول ها برای سطوح خیلی بزرگ استفاده نشود و تنها طرح های خیلی کوچک و مینیمال، مخصوصا در قسمت هایی از بدن که کمترین حرکت و کشش پوست را دارند ریموو شوند . چرا که ریسک به وجود آمدن اِسکار یا باقی ماندن جای زخم در بعضی قسمت های بدن بسیار زیاد است .