آموزش ریموو با مواد قلیایی ویتاهیل (خانم سعیده نیک مهر)

آموزش تئوری مواد ویتاهیل ، بایدها و نباید ها و توضیحات تکمیلی و نگهداری های بعد ازریموو

  • آموزش ریموو ابرو روی مدل زنده
  • آموزش ریموو خط چشم بر روی مدل زنده
  • آموزش ریموو خط لب بر روی مدل زنده
  • همراه با سه ماه پشتیبانی آنلاین


به همراه كيت مواد قليايی به ارزش ٢،٩٧٠.٠٠٠ تومان شامل ٦ ميل مواد ريموو قليايی (تك جلسه ای) به همراه ٥ گرم كرم سوپرسوتينگ

4.770.000 تومان