آموزش ریموو با مواد اسیدی ویتاهیل (خانم سعیده نیک مهر)

  • آموزش ریموو با مواد اسیدی ویتاهیل به صورت پیشرفته (بدون درد و خونریزی)
  • بایدها و نباید ها و توضیحات تکمیلی و نگهداری های بعد ازریموو
  • معرفی بهترین بی حسی (بهترین روش بی حس کردن پوست)
  • آموزش ریموو ابرو روی مدل زنده
  • آموزش ریموو خط چشم بر روی مدل زنده
  • آموزش ریموو خط لب و بافت داخل لب بر روی مدل زنده
  • همراه با سه ماه پشتیبانی آنلاین

به همراه هدیه کیت رایگان مواد چند جلسه اي ویتاهیل
شامل ١٠ ميل مواد ريموو اسيدي به همراه ١٠ ميل نوترالايزر به ارزش 1.180.000 تومان

4.680.000 تومان